Fondsen

De volgende fondsen hebben bijgedragen aan de vertaling:

revalidatiefonds

Het Bungenbergfonds van

logo_kentalis_hr

nationaal-dovenfonds

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe

Stichting Algemeen Welzijnsfonds

Stichting Fonds voor Dove Kinderen

Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind

Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis