Auteurs

Filip Bergmann Verhelst volgde de lerarenopleiding op Katho in Torhout. Hij is getrouwd en vader van een horende en een dove zoon. Hij leest hen bijna elke dag voor in Vlaamse Gebarentaal. Daardoor kreeg hij het idee om samen met zijn zus – Hilde Verhelst – een boek te schrijven over de voordelen die de Vlaamse Gebarentaal en Dovencultuur met zich mee brengen. Filip Verhelst is in het dagelijkse leven leraar bij Frontrunners in Castberggård (volkshogeschool voor doven).

Hilde Verhelst haar grote passie is Vlaamse Gebarentaalpoëzie. Ze volgde de opleiding tot kleuterleidster, ook aan Katho, in Tielt. Ze geniet van het werken met kinderen. Ze heeft bijvoorbeeld theater voor kinderen gemaakt. Hilde gaf twee delen van “Vijftien vingers en één hoofd” uit in 2010 en 2014. Ze werkt nu als kleuterleidster aan St. Lievenspoort en als tolk Vlaamse Gebarentaal voor de Vlaamse variant van het Jeugdjournaal ‘Karrewiet’ van de publieke zender VRT.

Al sinds Filip Heyninck een kleuter was, kon hij met een potlood tekeningen maken. Hij heeft verschillende kunstopleidingen gevolgd. Samen met Jean Pol (tekenaar van Kramikske en Samson & Gert) heeft hij een lange tijd bij Studio 100 aan de illustraties van Piet Piraat en Kabouter Plop gewerkt. In 2005 won hij de 3e prijs in de gehandicaptencategorie op het cartoonfestival van Knokke. Momenteel werkt hij als een zelfstandige.


Nowedo, www.nowedo.be